Krisledning

Krisledning

En kris hanteras bäst genom en medveten organisation med upprättade planer, övningar och kontinuerliga utbildningar.

Riskhantering

Riskhantering

Genom kontinuerliga riskanalyser byggs ett förebyggande säkerhetsarbete upp som din verksamhet kan utgå och prioritera resurser från.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Genom beslutade, implementerade och informerande riktlinjer i form av policys och andra styrdokument ökar du säkerhetsmedvetenheten i din organisation.

IT-säkerhet

IT-säkerhet

Genom identifiering av brister i förhållande till krav på IT-infrastruktur, molntjänster och verksamhetssystem tydliggörs nyttan av IT-investeringar och förutsättningar för en effektiv och säker informationshantering mellan verksamhet och IT.

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter

Aktuellt

För att kunna möta våra kunders efterfrågan när det gäller de juridiska frågorna vid implementering av dataskyddsförordningen har Security Solution anställt Karin Allard. Karin är bland annat behjälplig med att lämna juridisk rådgivning, omarbeta juridiska dokument för personuppgiftsbehandling som t ex PUB-avtal, besvara löpande frågor om hur personuppgifter och känsliga personuppgifter ska hanteras, kartlägga risker vid behandlingen och säkerställa Dataskyddsförordningens efterlevnad.

- Fantastiskt roligt att arbeta med våra uppdrag inom GDPR, som i grunden handlar om att värna den personliga integriteten, säger Karin Allard. 

- Vi ser fram emot samarbetet med Benify som med sitt internationella synsätt på analysarbete kommer att ytterligare förbättra vår analysplattform uSecure, säger Anders Möller VD i Security Solution. 
Benify är idag ett av de ledande bolagen inom förmåner och ersättning då flera av världens största arbetsgivare använder deras smarta förmånsportal.