Security Solution : Riskhantering och Krisledning

Riskhantering och Krisledning

Riskhantering, krisledning, kontinuitetsplanering och utbildning

 

Security Solution: Informationssäkerhet och IT-styrning

Informationssäkerhet och IT-styrning

Nulägesanalys, styrande dokument, strategiskt verksamhetsstöd, utbildning, krav och kvalitet

Security Solution Scandinavia - Utveckling/Design

Utveckling och Design

Utveckling systemstöd och digital design

 

 

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter

Våra utbildningar

Vi erbjuder branschanpassade lärarledda utbildningar inom riskhantering, krisledning och informationssäkerhet. I samband med dessa utbildningar använder vi både visuella medier och tekniska lösningar som kommunicerar  standarder, lagar och policies på ett tydligt sätt.

I vår serie av utbildningsfilmer som är tillgängliga via vår utbildningsportal visualiseras och förklaras lagar och riktlinjer inom säkerhetsområdet, som bland annat Säkerhetsskyddslagen och PUL på ett attraktivt sätt. Detta gör information lättillgänglig även för användare utan tidigare erfarenhet inom området.

 

Aktuellt

Många har efterfrågat ett förenklat arbetssätt för de riskprocesser som finns i vårt större riskprogram RISKsolution. Nu lanserar vi RISKsolution-appe ...

Security Solution tar fram utbildningsfilm om säkerhetsskyddslagen för energibranschen. Filmen presenterar Svenska Kraftnäts föreskrifter och allmänna ...