Krisledning

Krisledning

En kris hanteras bäst genom en medveten organisation med upprättade planer, övningar och kontinuerliga utbildningar.

Riskhantering

Riskhantering

Genom kontinuerliga riskanalyser byggs ett förebyggande säkerhetsarbete upp som din verksamhet kan utgå och prioritera resurser från.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Genom beslutade, implementerade och informerande riktlinjer i form av policys och andra styrdokument ökar du säkerhetsmedvetenheten i din organisation.

IT-säkerhet

IT-säkerhet

Genom identifiering av brister i förhållande till krav på IT-infrastruktur, molntjänster och verksamhetssystem tydliggörs nyttan av IT-investeringar och förutsättningar för en effektiv och säker informationshantering mellan verksamhet och IT.

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter

Aktuellt

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg.
I uSecure hanteras alla analyser i din organisation på ett enhetligt och strukturerat sätt oavsett om du arbetar från laptop, surfplatta eller smartphone.

Foto: Marcus Andersson

 

Anders Möller, VD på Security Solution, höll den 7-8 februari i en utbildning för studenterna som går den 3-åriga Risk- och krisutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med Risk- och krishanteringsprogrammet är att ge en bred kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker och inför kommande kriser, samt organisera och leda vid och efter kriser och katastrofer.
- Jag ser alltid fram emot att åka till Östersund och föreläsa om riskhantering för elever som går detta program pga att de är engagerade och att universitetet har en professionell inställning till Risk- och Krisutbildningar, säger Anders Möller.