Security Solution : Riskhantering och Krisledning

Riskhantering och Krisledning

Riskhantering, krisledning, kontinuitetsplanering och utbildning

 

Security Solution: Informationssäkerhet och IT-styrning

Informationssäkerhet/ IT-styrning

Nulägesanalys, styrande dokument, strategiskt verksamhetsstöd, utbildning, krav och kvalitet

Security Solution Scandinavia - Utveckling/Design

Utveckling och Design

Utveckling systemstöd och digital design

 

 

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter

Aktuellt

Security Solutions årsstämma har valt in Mikael Jansson till ny styrelseordförande och Agneta Olsson till ny styrelseledamot i styrelsen fr o m den 1 ...

Södertälje kommun har ett av Sveriges bästa dricksvatten, något som Södertäljeborna kan var stolta över. Södertälje kommun försörjs med infiltrerat gr ...