Security Solution : Riskhantering och Krisledning

Riskhantering och Krisledning

Riskhantering, krisledning, kontinuitetsplanering och utbildning

 

Security Solution: Informationssäkerhet och IT-styrning

Informationssäkerhet/ IT-styrning

Nulägesanalys, styrande dokument, strategiskt verksamhetsstöd, utbildning, krav och kvalitet

Security Solution Scandinavia - Utveckling/Design

Utveckling och Design

Utveckling systemstöd och digital design

 

 

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter

Aktuellt

Security Solution har fått i uppdrag att vara tillförordnad informationssäkerhetssamordnare på Göteborgs universitet. Vi kommer ansvara för det daglig ...

I en artikel, publicerad på MSBs hemsida, skriver MSB att de har tagit fram en rapport i syfte att stärka samhällets informationssäkerhet. I rapporten ...