Krisledning

Krisledning

En kris hanteras bäst genom en medveten organisation med upprättade planer, övningar och kontinuerliga utbildningar.

Riskhantering

Riskhantering

Genom kontinuerliga riskanalyser byggs ett förebyggande säkerhetsarbete upp som din verksamhet kan utgå och prioritera resurser från.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Genom beslutade, implementerade och informerande riktlinjer i form av policys och andra styrdokument ökar du säkerhetsmedvetenheten i din organisation.

IT-säkerhet

IT-säkerhet

Genom identifiering av brister i förhållande till krav på IT-infrastruktur, molntjänster och verksamhetssystem tydliggörs nyttan av IT-investeringar och förutsättningar för en effektiv och säker informationshantering mellan verksamhet och IT.

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter

Aktuellt

Security Solution hjälper Liseberg med förberedelser inför den nya lagändringen kring persondataskydd, dataskyddsförordningen (DSF/GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Arbetet innebär bland annat en översyn av var personuppgifter finns inom verksamheten. Lisebergs hantering av personuppgifter sträcker sig över flera områden som exempelvis HR, försäljning, hotell och nöjespark, varför det är många olika delar av verksamheten som ska tas hänsyn till då förordningen ska implementeras och sedan förvaltas på ett bra sätt.

Linnea Widman har precis avslutat en masterutbildning inom Security Risk Management vid Köpenhamns universitet som har fokuserat på praktiska aspekter inom risk-och krishantering. Detta mastersprogram har bl.a. innehållit praktiska delar där Linnea har fått leverera rekommendationer gällande krishanteringsförmåga och identifierade sårbarheter till företag och organisationer så som Danska Beredskapsstyrelsen, CERTA Intelligence and Security, och Implement Consulting. Utöver denna utbildning har Linnea praktiska erfarenheter av projektledning och kommunikation inom stora organisationer då hon var styrelsemedlem i Utrikespolitiska Förbundet (UF) och arbetade med att utveckla direktiv på nationell nivå.