För att kunna möta våra kunders efterfrågan när det gäller de juridiska frågorna vid implementering av dataskyddsförordningen har Security Solution anställt Karin Allard. Karin är bland annat behjälplig med att lämna juridisk rådgivning, omarbeta juridiska dokument för personuppgiftsbehandling som t ex PUB-avtal, besvara löpande frågor om hur personuppgifter och känsliga personuppgifter ska hanteras, kartlägga risker vid behandlingen och säkerställa Dataskyddsförordningens efterlevnad.

- Fantastiskt roligt att arbeta med våra uppdrag inom GDPR, som i grunden handlar om att värna den personliga integriteten, säger Karin Allard.