Security Solution Scandinavia AB kommer den 4-5 mars att utbilda studenter, som läser Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet, i vårt riskhanteringsverktyg RISKsolution. Utbildningen kommer genomföras under två dagar med två olika klasser genom föreläsningar och workshops. Studenterna vid Mittuniversitetet ska efter avslutad utbildning, 180 hp, kunna leda och o ...