Avtalet med Karlskrona kommun löper på 2 + 2 år och ger Security Solution förtroendet som huvudleverantör att leverera tjänster inom Kris och Risk. – Det är alltid fantastiskt roligt att vinna en sådan här upphandling. Vi ser alla fram emot att i enlighet med vårt varumärke genomföra kompetenta leveranser inom givna tidsramar, säger Anders Möller VD, för Security Solution. ...

Vi kommer fortsätta stötta Västtrafik inom informations- och IT-säkerhet även under 2017. Vi stödjer verksamheten med drift och utveckling av verksamhetsprocesser inom flera projekt samt strukturerar och implementerar Västtrafiks spelregler och rutiner inom informations- och IT-säkerhet. Foto: Västtrafik ...

Security Solution har skrivit avtal gällande framtagande och implementering av riktlinjer gällande informations- och IT säkerhet. Ledningssystemet förväntas börja implementeras innan årsskiftet och vara i drift i början av 2018. ...

Detta avtal löper på 2 + 2 år och ger Security Solution förtroende att som enda leverantör leverera tjänster inom Kris och Risk till Södertälje kommun och Telge Nät.    – Det är alltid glädjande att få ett kvitto på att vi gör bra leveranser, och att få fortsatt förtroende som leverantör till Södertälje kommun är viktigt för vår fortsatta satsning att bli en av de ledande tjäns ...