Security Solution har under hösten 2019 och våren 2020 stöttat Kultur- och fritidsnämnden på Södertäljes kommun i fortsatt kartläggning av personuppgiftsbehandling. Kartläggningen står som grund för framtagning av en åtgärdsplan som kommer stötta enheten i deras fortsatta arbete med informationssäkerhet utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).

Security Solution växer och det gör även vår personalstyrka. Därför vill vi nu presentera våra två nya medarbetare Abtin Kronold och Rekan Raouf.

Rekan är vår andra nya senior säkerhetskonsult som har sitt fokus på Riskhantering, Krisledning och Säkerhetsskydd med många års erfarenhet inom området mot kunder både inom privat- och offentlig sektor.

Abtin är jurist och kommer närmast från den offentliga sektorn där han jobbade som dataskyddsombud. Han har dessutom fullgjort sin notarietjänst på förvaltningsrätten och är välbekant med den offentliga sektorn. Abtin har jobbat med GDPR-frågor sedan 2012 i bl.a. Bryssel och London. Han har även en del erfarenhet inom efterlevnadsarbete (compliance).