Vi på Security Solution Scandinavia AB är stolta över att presentera ett nytt gränssnitt och en ny teknisk plattform för våra produkter.

Idag lanseras RISKsolution version 3.0 och är den första av våra produkter som använder sig av vår nya tekniska plattform. I samband med lanseringen erbjuder vi alla våra kunder uppgradering till den nya versionen utan extra kostnad. RISKsolution 3.0 finns dessutom tillgängligt för kostnadsfri utvärdering i 30 dagar.

RISKsolution är ett program som ger dig stöd genom hela riskhanteringsprocessen. Programmet ger dig och din verksamhet ett gemensamt arbetssätt för riskhantering. Genom att strukturerat följa analysmodellens olika steg uppnås en fullständig risk- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan.