Security Solution Scandinavia AB kommer den 4-5 mars att utbilda studenter, som läser Risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet, i vårt riskhanteringsverktyg RISKsolution.

Utbildningen kommer genomföras under två dagar med två olika klasser genom föreläsningar och workshops.

Studenterna vid Mittuniversitetet ska efter avslutad utbildning, 180 hp, kunna leda och organisera verksamheter, på olika nivåer i organisationer och samhället, med avsikt på risk, kris och katastrofer. Programmet ger kunskap om risk- och krishantering, kommunikation, organisering, ledning och processer i samhället och organisationer på lokal, nationell och internationell nivå.