Security Solution Scandinavia AB ställer ut på SecTech 2015 på Stockholmsmässan den 11-12 november. Där träffas alla delar av säkerhetsbranschen, leverantörer, entreprenörer, tekniker och konsulter under ett och samma tak.

Vi kommer då primärt visa våra produkter RISKsolution® och AUDITsolution™ systemstöd för riskhantering respektive nulägesanalyser samt vår nya utbildningsplattform ISA (Interactive Security Awareness) för informationssäkerhet.

Security Solution AB samarbetar i dagsläget med myndigheter och andra aktörer inom den offentliga och privata sektorn och hoppas på att skapa ett mervärde för de medverkande på SecTech 2015.

Sectech är sedan etableringen 2001 en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning. Såväl utställning som seminarier och säkerhetsbankett lockar fackfolk från hela Norden. Hit kommer tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer. Man bland besökarna märks också konsulter representanter från slutkundssidan, t ex säkerhetschefer, tekniska chefer och driftansvariga. Man kan lugnt påstå att alla marknadens aktörer inom den säkerhetstekniska sektorn finns representerade.