Krishantering handlar om omedelbar respons på en incident, nödläge, kris eller katastrof som hotar att störa den normala verksamheten.

Utbildningarnas syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att kunna ingå i stabsverksamhet vid samhällsstörningar/kris. Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna omsätta teoretiska principer i verkligt stabsarbete, behärska de olika stabsfunktionerna och praktiskt tillämpa olika stöd inom sitt ansvarsområde. Utbildningen omfattar både teori och verkliga övningar bestående av scenarios anpassade efter verksamheten samt diskussioner.

Är din verksamhet rustad för en större händelse?

Foto: Krisledningsutbildning i Södertälje Kommun.