I en artikel, publicerad på MSBs hemsida, skriver MSB att de har tagit fram en rapport i syfte att stärka samhällets informationssäkerhet. I rapporten "En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015" ger dom sin syn på detta. MSB har genomfört en enkätundersökning samt en fördjupad analys av enkätresultatet. Analysen visar på stora bristområden inom informationssäkerhetsområdet inom offentliga verksamheter. Analysen har bl.a. kommit fram till att:

  • 7 av 10 kommuner arbetar inte systematiskt med informationssäkerhet.
  • 4 av 10 kommuner saknar en utpekad funktion för informationssäkerhet.
  • 4 av 10 kommuner gör ingen riskanalys avseende informationssäkerheten.
  • 6 av 10 kommuner anger att det inte finns kontinuitetsplaner framtagna för att hantera bortfall av information i kritiska verksamhetsprocesser.

Källa: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Nya-rekommendationer-till-kommuners-arbete-med-informationssakerhet/