Vi bad två av våra experter, som jobbar med införandet av den nya dataskyddsförordningen på bl.a. Göteborgs universitet som förstudieledare GDPR och på Göteborgs Stad som projektledare GDPR, svara på några snabba frågor om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft om exakt 1 år.

Vad är den största utmaningen med den nya dataskyddsförordningen för offentlig verksamhet och stora organisationer?

– Att genomföra en kartläggning över var personuppgiftsbehandling utförs, om en sådan kartläggning inte redan är gjord. Digitaliseringen har pågått i ca 20 år så det finns mycket information att ta hand om. Dataskyddsförordningen omfattar även personuppgifter i ostrukturerat material och det är svårare att identifiera än rena register, menar våra experter.
– Kommuner som idag inte har något systematiskt informationssäkerhetsarbete och inte har någon informationsklassning på sin information kan få det svårt att angripa uppgiften.

Vad kommer vi att märka som privatpersoner?

– Utökade möjligheter att klaga på hur organisationer hanterar våra uppgifter, svarar våra experter. Det blir tvingande att ge tydligare och enklare information om hur våra uppgifter hanteras. Avtalstexter som i dag kan kännas långa och svårbegripliga kommer inte att vara ok enligt dataskyddsförordningen och det kommer att bli mer kryssrutor för att ge sitt samtycke.
– Det kan bli färre gratistjänster då dessa ofta baseras på en leverantörs tillgång till personuppgifter, säger våra experter.

Kommer offentlig verksamhet och stora organisationer hinna att ställa om i tid?

– Ja, absolut om man är igång nu. På organisationsnivå d.v.s. att ändra arbetssätt, tillsätta ett dataskyddsombud m.m. finns goda förutsättningar att klara omställningen för de allra flesta. Likaså när det gäller att ta fram dokumentation i form av regler, mallar, checklistor och liknande, säger våra experter.
– Den tekniska efterlevnaden kan kräva mer tid t.ex. om en organisation har gamla system som måste bytas och fasas ut. Det kan också komma att bli svårt att hitta rätt kompetens för att stötta organisationerna i deras införandeprocess under den tid som återstår fram till den 25 maj 2018.