Security Solution är ett av fyra utvalda företag som Västerås Stad har valt att teckna avtal med inom riskhantering, kontinuitetshantering och krisberedskap. Avtalet löper på 2 + 2 år och vi ser fram emot att detta långa samarbete skall ge oss många intressanta uppdrag.