Från och med den 13 mars har Security Solution förstärkts med Marcus Broman, konsult inom informationssäkerhet. Marcus har över 20 års erfarenhet inom informationssäkerhet och IT-branschen. Han har utformat policyer, rutiner, instruktioner och ramverk, främst i enlighet med ISO/IEC 27000-serien, inom informations- och IT-säkerhetsområdet samt varit beställare av revisionsuppdrag i egenskap av kommunal revisor.

   - Det är spännande tider nu och framför oss. Security Solution har uppdrag som betyder väldigt mycket genom förebyggande säkerhet. Att få vara en del av detta hedrar. Jag vill vara med och påverka att vi får ett tryggt samhälle, där man värnar om integritet och kan sova tryggt. Detta får jag chansen till här, med full uppbackning av de smartaste specialisterna inom området, säger Marcus.