Under en tvådagarsutbildning får eleverna på Mittuniversitetet lära sig riskhanteringsprocessen med hjälp av vårt specialistverktyg RISKsolution.

Vi går igenom förarbetet då en riskanalys ska genomföras med en tydlig avgränsning. Vidare upprättar vi även en verksamhetsbeskrivning samt genomför en fullständig risk- och sårbarhetsanalys med kostnadsnytta och handlingsplan.