Från den 1 Juli är Camilla Croneld management konsult inom krisledning och riskhantering på Security Solution Scandinavia AB. Camilla har en gedigen internationell bakgrund och har stor erfarenhet samt är utbildad inom krisledning och analys. Camilla kommer närmast från EU-institutionen European Centre of Disease Prevention and Control som är baserat i Stockholm.