Denna veckan har Security Solution inlett arbetet med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys för AB Östgötatrafiken, Region Östergötland. Verksamheten skall uppfylla säkerhetsskyddslagens krav och för att säkerställa detta så påbörjas arbetet med att granska befintliga underlag, genomföra en säkerhetsskyddsanalys samt ta fram relevanta säkerhetsskyddsåtgärder.

Arbete utförs av en utav våra managementkonsulter med stor sakkunnighet inom området