Martin har lång erfarenhet av att arbeta med informations- och IT-säkerhet, dataskydd, IT-juridik, efterlevnadskontroll och i att stödja verksamheter med att förbättra styr- och ledningsprocesser.

Martin kommer närmast från Göteborg Stad där han hade rollen som Dataskyddsombud och Security Solution är glada att nu kunna presentera Martin som vår nya managementkonsult inom informationssäkerhet, GDPR och säkerhetsskydd, samt medlem i vårt DSO-team.