Medarbetare


Anders Möller

Verkställande Direktör
Managementkonsult
Riskhantering, Informationssäkerhet 

Igor Anic 

Konsult 
Systemutveckling, IT-säkerhet

Marcus Broman

Managementkonsult
Informationssäkerhet, IT-säkerhet

Jenny Wessberg

Konsult
Riskhantering, Krisledning och Säkerhetsskydd

Peter Thureson

Managementkonsult
Systemutveckling, IT-säkerhet

Ingemar Drottinger 

Företagsrådgivare

Carin Norlin

Managementkonsult
Informationssäkerhet 

Linnea Widman

Konsult
Riskhantering, Krisledning och Säkerhetsskydd

Helena Bäckman

Ekonomi
Koncernredovisning

Sofia Lawenius

Ekonomi, kvalitetsledning  

 

Lina Hjorter

Jurist
Informationssäkerhet, GDPR

Emelie Ousbäck

Digital design,
kommunikation

Per Forsberg

Managementkonsult
IT-säkerhet, Informationssäkerhet

Erik Norrström

Försäljningsansvarig
Säkerhetssystem och Tjänster