Medarbetare


Anders Möller

Verkställande Direktör
Managementkonsult
Riskhantering, Informationssäkerhet 

Igor Anic 

Konsult 
Systemutveckling, IT-säkerhet

Marcus Broman

Managementkonsult
Informationssäkerhet, IT-säkerhet

Jenny Wessberg

Konsult
Riskhantering, Krisledning och Säkerhetsskydd

Camilla Croneld

Managementkonsult
Krisledning, Riskhantering, Informationssäkerhet


Erik Celay

Managementkonsult
Riskhantering, Krisledning

Peter Thureson

Managementkonsult
Systemutveckling, IT-säkerhet

Ingemar Drottinger 

Företagsrådgivare

Carin Norlin

Managementkonsult
Informationssäkerhet 

Linnea Widman

Konsult
Riskhantering, Krisledning och Säkerhetsskydd

Jeanette Rudolfsson

Managementkonsult
Informationssäkerhet, IT-säkerhet

Helena Bäckman

Ekonomi
Koncernredovisning

Sofia Lawenius

Ekonomi, kvalitetsledning  

 

Lina Hjorter

Jurist
Informationssäkerhet, GDPR

Emelie Ousbäck

Digital design,
kommunikation

Per Forsberg

Managementkonsult
IT-säkerhet, Informationssäkerhet

rik Norrström

Försäljningsansvarig
Säkerhetssystem och Tjänster