Krisledning   

Stöd vid krishantering

Security Solution stödjer er genom att etablera robusta arbetssätt för att skapa en hög förmåga att hantera kriser. Vi anpassar vårt arbete utefter verksamhetens nuläge, behov och struktur för att på bästa sätt erbjuda den hjälp och stöd som behövs. Vi erbjuder tjänster i samtliga delar av krisledningsarbetet och erbjuder både strategiska och operativa tjänster. Vi arbetar alltid efter erkända metoder och standarder.

Organisationens struktur hjälper vi till och ser över samt identifierar roller och ansvar samt eventuella brister i verksamhetens förmåga att upprätthålla aktuella verksamheter vid avbrott.

Rutiner och styrande dokument ses över för att komplettera med uppdateringar, förtydliganden eller tillägg.

Krisövningar erbjuds för att på ett operativt sätt illustrera verksamhetsbehov vid olika former av kriser, såsom omedelbar respons på en incident, nödläge eller katastrof.

Utvärdering av krishändelser för att främja lärande och utveckling inom verksamhetens krishanteringsarbete och möjlighet att återgå till det normala.

 

Utbildning

Ett befäst säkerhetsmedvetande hos varje medarbetare är grunden i allt risk- och krisarbete. Det är därför av största vikt att både ledning och medarbetare får den utbildning som krävs för att upprätthålla rätt kunskapsnivå i organisationen.

Vi erbjuder därför både övningar och utbildningar inom risk- och krisområdet. Dessa genomförs på vårt kontor eller på plats hos er. Vi tillämpar alltid erkända standarder och metoder efter era behov.