Aktuellt

Security Solution utökar sitt uppdrag som uppdragsledare inom förvaltningen Intraservices CISO-funktion i Göteborgs stad. Uppdraget handhar kartläggning och framtagning av dokumentation rörande förvaltningens tjänsteerbjudanden med fokus på informationssäkerhet och dataskydd. Målsättningen är att staden ska uppnå en enhetlig, väl underbyggd och säkerställd nivå av skydd enligt ISO 27000-standarder i stadens digitala infrastruktur. 
Vi är naturligtvis väldigt glada att vi får förtroendet att leverera ytterligare kompetent stöd till Intraservice.

Security Solution har glädjen att meddela att vi har fått rollen som informationssäkerhetsansvarig för Region Östergötland i ett övergripande strategiskt uppdrag. Som informationssäkerhetsansvarig (CISO) jobbar vi tillsammans med dataskyddsorganisationen, dataskyddsombudet och IT-säkerhetsavdelningen för att öka IT- och informationssäkerheten och borga för ett högt integritetsskydd för regionens invånare.
Region Östergötland ansvarar för hälso-och sjukvård inkluderat tandvård för ca 470 000 invånare i Östergötlands län. Länet består av 13 kommuner och där finns 3 större sjukhus där det ges högspecialiserad vård och bedrivs forskning. Regionen ansvarar också för strategisk utveckling i länet och står för allmänna kommunikationer samt bedriver kulturell verksamhet.

Våra produkter

Vi erbjuder ett antal produkter inom riskhantering, informationssäkerhet och utbildning som kan användas fristående eller i kombination.

 

   

Security Solution: Våra Produkter