Medarbetare


Anders Möller

Verkställande Direktör
Managementkonsult
Riskhantering, Informationssäkerhet 

Peter Thureson

Managementkonsult
Systemutveckling, Riskhantering, IT-säkerhet

Ingemar Drottinger 

FöretagsrådgivareMarinette Edlund

Managementkonsult
GDPRInformationssäkerhet

Marcus Broman

Managementkonsult
Informationssäkerhet, IT-säkerhet, GDPR

Freya Melin-Higgins

Managementkonsult 
Säkerhetsskydd, Informationssäkerhet, GDPR

Per Forsberg

Managementkonsult
IT-säkerhet, Informationssäkerhet, GDPR

Jenny Wessberg

Managementkonsult
Riskhantering, Krisledning och Säkerhetsskydd

Helena Bäckman

Ekonomi
Koncernredovisning

Camilla Åkerström

Managementkonsult
Informationssäkerhet, DSO 

Martin Brunhage

Managementkonsult
Informationssäkerhet, GDPR, Säkerhetsskydd

Isabel Sandström

Trainee
Informationssäkerhet, GDPR, Säkerhetsskydd

Katarina Hillertz
(Anlitad)

Jurist
Informationssäkerhet, GDPR


 Emeli Berne
(Anlitad) 

Managementkonsult 
Projektledning, IT-säkerhet, Informationssäkerhet

Håkan Andersson
(Anlitad)

ManagementKonsult
IT-Säkerhet, IAM

Emelie Ousbäck
(Anlitad)

Digital design,kommunikation