USecure

En webbaserad lösning där du kan genomföra och administrera både risk- och nulägesanalyser i en löpande process.

 

 

 

 


RISKsolution

Ett verktyg för att dokumentera och hantera riskanalyser var du än är. 

 

 

 

 

Utbildning

Vi erbjuder branschanpassade utbildningar inom riskhantering, krisledning och IS/IT, samt ett interaktivt utbildningsprogram med fokus på valda delar av svensk ISO-standard för informationssäkerhet.