USecure

En webbaserad lösning där du kan genomföra och administrera både risk- och nulägesanalyser i en löpande process.

 

 

 

 


RISKsolution

Ett verktyg för att dokumentera och hantera riskanalyser var du än är. 

 

 

 

 

 

AUDITsolution

AUDITsolution är ett program som på ett enkelt och effektivt sätt stödjer dig genom nulägesanalysprocessen

 

 

 

 

Utbildning

Vi erbjuder branschanpassade utbildningar inom riskhantering, krisledning och IS/IT, samt ett interaktivt utbildningsprogram med fokus på valda delar av svensk ISO-standard för informationssäkerhet.