Security Solution RISKsolution

RISKsolution är ett program som stödjer dig genom hela riskhanteringsprocessen. Har du genomfört riskanalyser tidigare kommer du känna igen dig i vår analysmodell, men är du en ovan användare hjälper programstödet dig grundligt igenom varje steg.

Genom att strukturerat följa analysmodellens olika steg uppnås en fullständig risk-/sårbarhetsanalys och åtgärdsplan. RISKsolution ger din verksamhet ett gemensamt arbetssätt för riskhantering. Programmet är framtaget efter erkända standarder och föreskrifter för riskhantering. RISKsolution ger din verksamhet även möjlighet att dela gemensamma riskprocesser och riskdatabaser.

  • Programmet gör det lätt att jämföra resultat från olika riskanalyser.
  • Dokumentera och hantera riskanalyser var du än är
  • Tydliga riskrapporter skapas med ett enkelt knapptryck
  • Du kan enkelt sammanfoga riskanalyser för att få en total översikt, vilket gör det lätt att jämföra resultat från olika riskanalyser
  • Riskmatriser finns att tillgå i programmet, vilket tydliggör och underlättar presentationer och ger underlag för beslut
  • Växande erfarenhetsdatabas underlättar ett gemensamt riskhanteringsarbete


RISKsolution är tillgängligt som:

Singelinstallation, installation på en dator för en användare
Nätverksinstallation, installation på det interna nätverket för obegränsat antal användare
Mobilinstallation, installation på mobil enhet för en användare


Är du intresserad av att prova RISKsolution? Ladda ner en gratis utvärderingsversion:
Svensk version

Här finner du svar på de vanligaste frågorna.