IT-säkerhet

Strategisk IT-säkerhet

Genom att utföra flödes- och beroendeanalyser, kvalitetssäkring av molnimplementationer så tydliggörs era förutsättningar för en effektiv och säker informationshantering.

Stötta IT-organisationen med kravställningar och att skapa förutsättningar för IT-säkerhet inom hela verksamheten. Vi stödjer er i komplexa strategiarbeten med många aktörer och nivåer i verksamheten.

Genomgång av dokumentation där vi ser över förutsättningarna för IT-säkerhet genom att se över era arbetssätt, rutiner, styrdokument och övrig dokumentation samt ansvar och roller.

Systemsäkerhetsanalyser genomförs för att identifiera brister i förhållande till förekommande krav på IT-infrastruktur och verksamhetssystem. Vi stöttar genom hela analysen och kan agera processtöd samt ge rådgivning i förändringsarbeten.