Security Solution arbetar en hel del via ramavtal med olika offentliga och privata aktörer. Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare tilldelas under en viss tidsperiod. De flesta avtalen löper på 2 år med optioner på ytterligare 2 år. Det skiljer dock på hur aktiva det olika ramavtal är men över tid så kommer det alltid intressanta förfrågningar. 

Våra befintliga ramavtal (uppdaterat 22-12-23)

 • Göteborgs Stad (inkl. bolag och kranskommuner)
 • Södertälje Kommun
 • iData
 • Lunds Kommun
 • Robert Dicksons Stiftelse
 • Landskrona Stad
 • Göteborgs Universitet
 • Stockholm Stad Samordningsförbund
 • Ängelholms Kommun
 • Helsingborgs Stad
 • Landstinget Jämtlands Län
 • Vattenfall
 • Bolagsverket
 • Tullverket
 • Region Östergötland
 • Region Västerbotten
 • Göteborg Energi
 • Västra Götaland Regionen