Security Solution Utbildning

ISA (Information Security Awareness)

Vi erbjuder branschanpassade utbildningar inom riskhantering, krisledning och IS/IT. Genom visuella medier och tekniska lösningar kommunicerar vi standarder, lagar och policies.

ISA ökar säkerhetsmedvetandet och kommer vara grunden i ert framtida informationshöjande arbete. Det är därför av största vikt att alla medarbetare får den utbildning som krävs för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå i organisationen. Våra utbildningar består av scenarion baserade på kända standarder och regelverk, samt innefattar tester på samtliga utbildningsmoment som kan administreras centralt.

ISA kan även anpassas till andra standarder och regelverk – utbildningens teknikval är gjorda för att lätt kunna tillämpas.

 

Läs mer:

ISA informationsblad

 

Utbildningsfilmer

Vår serie av utbildningsfilmer presenterar och förklarar lagar, standards och regler inom säkerhetsområdet. Genom stiliserade animationer visualiseras bland annat Säkerhetsskyddslagen och PUL på ett attraktivt sätt som gör informationen lättillgänglig även för användare utan tidigare erfarenhet inom området.

 

 

Alla utbildningar finns tillgängliga både på svenska och engelska, och ytterligare språktillägg kan göras.