Gemensam analysplattform för alla i hela organisationen.

Med denna webbaserade analysportal kan du hantera analyser och åtgärder var du än är. Använd befintliga analyser eller skapa nya direkt i portalen. Via denna webbportal kan du genomföra både risk- och nulägesanalyser i en löpande process samt hantera alla åtgärdsplaner oavsett analysform. 

Totalbilden av ert analysarbetet sker på ett effektivare sätt då kopplingen mellan avvikelser och åtgärder blir mycket tydligare ner till varje unik användare. I ditt framtida analysarbete kan du även med enkelhet se hur åtgärderna påverkar dina aktuella projektplaner. Alla resultat sammanställs i strukturerade och tydliga rapporter.

  • Administratören har översikt på alla företagets analyser och åtgärdsplaner
  • Användare ser bara egna åtgärder
  • Du följer tidplaner och dess uppföljning från din behörighetsnivå
  • Tydliga rapporter skapas med ett enkelt knapptryck
  • Riskmatriser finns att tillgå i portalen
  • Färgindikationer kopplade till projekttider

 

Läs mer:

uSecure informationsblad

Tjänstebeskrivning

Teknisk specifikation

Prislista

Boka Demo