Vi på Security Solution är glada att kunna meddela att vi har tecknat ramavtal med Bolagsverket avseende IT-uppdrag och uppdrag med anknytning till IT. Avtalet löper från den 1 maj 2019 till och med den 30 april 2023.

En undersökning gjord av DN/Ipsos inför Folk- och Försvars-konferensen i Sälen visar att en majoritet av tillfrågade svenskar har ett lågt förtroende för det civila försvarets förmåga. Endast en fjärdedel följer MSBs riktlinjer för den egna krisberedskapen.

Fokus bör därmed läggas på myndigheter och kommuners kommunikation med allmänheten i samband med krisberedskapsarbetet. Det svenska totalförsvaret bygger på att Försvarsmakten, myndigheter, kommuner, näringsliv och civila drar tillsammans i en krissituation. 

  Ny forskning från Karlstad universitet visar på att kommunala chefer känner sig oförberedda i att förutsäga och hantera allmänhetens reaktioner i krissituationer. Studien, som fokuserar på kommunala chefers upplevelser av krishantering, visade också på komplexiteten i chefsrollens krishantering och behovet av stöd från kollegor och arbetskamrater. Lösningen? Inkorporera ledar ...

Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och efter GDPR kommer NIS(se)! Samtidigt som svenska hushåll börjar värma glögg och leta efter adventsljusstakar längst in i garderoben är det också dags för våra samhällsviktiga verksamheter att genomföra julstädning. Den 1 november trädde nämligen MSBs föreskrifter kopplat till NIS-direktivet (eller lag 2018:1174 i Sverige) i kraft ...

Glöm strumpor och presentkort - satsa på säkra klappar i år! Här kommer Security Solutions julklappstips för 2018: Brandsläckare / Brandskyddskit MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommenderar att alla privatpersoner har brandvarnare, 6 kilos pulversläckare och brandfilt hemma. Du hittar denna typ av utrustning online eller hos de flesta välsorterade byggvaruh ...

Uppdraget består av ett stort migreringsprojekt där Security Solution stöttar Göteborgs Stad Intraservice i arbetet att migrera Stadens stadsnätsförbindelser till en ny leverantör.

Security Solutions uppdrag är att agera Göteborgs Stad Intraservice kontaktyta ut mot verksamheterna och leverantörerna (inklusive incidenthantering vid behov). Utöver det ska Security Solution, tillsammans med projektledare, planera arbetet och säkerhetsställa leveranser enligt tidsplan genom samordnandet av tekniska resurser och verksamheter.

Uppdraget sträcker sig från 3 december 2018 till den 31 december 2020.

Igår invigde vi vårt nya kontor i Mölndal och i samband med det firade vi att vi fyller 10 år.

4000 svenskar har valt att operera in ett mikrochips under huden. Fördelarna är ett säkert sätt att hantera tillgång till tjänster, som inte kan tappas bort. Chippet är tomt tills man laddar det med data. Ett exempel på nytta är att SJ har börjat acceptera chip som biljett på tåg. Andra exempel är att många gym och passerkontrollanläggningar enkelt kan lägga till det unika serienumret för identifiering och öppna dörrar.

Utomlands förundras man över vårt förtroende för företag och myndigheter för att vi accepterar teknik som ger rysningar. I en artikel från Amerikanska NPR ställer man frågan om det finns risker för att sprida personuppgifter via chip under huden.

– Om tekniken blir vida spridd och man börjar använda hälsoinformation på chippen finns risker att väldigt enkelt kunna bli av med känsliga personuppgifter, menar Ben Libberton, en brittisk forskare.

Security Solution har en medarbetare som förespråkar tekniken och själv har ett chip i handen. Han menar att säkerhetsaspekterna är stora jämfört med lösa kort eller mobiler, som kan tappas bort. Men samtidigt anser han att det behövs reglering och lagar i Sverige för vad inopererade chip får användas till.

Länk till artikeln: Thousands Of Swedes Are Inserting Microchips Under Their Skin
https://www.npr.org/2018/10/22/658808705/thousands-of-swedes-are-inserting-microchips-under-their-skin

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har skapat en informationsfilm om varför det är så viktigt med informationssäkerhet och vad det innebär.

Filmen är en introduktion och bra underlag vid diskussioner om informationssäkerhet.

https://www.informationssakerhet.se/varforfilmen

Security Solution medverkar i en paneldebatt den 28 november 2018 i Stockholm vid en konferens för dataskyddsombud (DSO) i offentlig sektor, som arrangeras av Datainspektionen. Camilla Croneld är kontaktperson för DSO-teamet från Security Solution, som är outsourcat dataskyddsombud för Södertälje. Hon deltar med fyra andra DSO från olika verksamheter för att diskutera de möjligheter och utmaningar som ett dataskyddsombud har inom sitt uppdrag. Ämnena handlar om hur det egentligen fungerar i praktiken när dataskyddsreglerna ska appliceras i förhållande till andra lagar och vad man ska tänka på när det gäller e-post, utlämnande av allmänna handlingar, publicering på webbplats, arkivering av allmänna handlingar.

Läs mer om Dataskyddsombud som tjänst https://securitysolution.se/tjaenster/dataskyddsombud/

Länk till konferensen: Dataskyddsombud inom offentlig sektor

https://www.datainspektionen.se/kurser--forelasningar/kurs?id=89&kursId=24