Nu när vi på Security Solution strax skall gå på julledighet vill vi passa på att tacka kunder, partners och konsultkollegor för ett gott samarbete och önska er alla en skön och avkopplande jul och nyårshelg. Vi laddar nu batterierna med några dagars avkopplande ledighet inför ett 2022 där vi ser fram emot tillväxt, balans och glädje!

Det finns en särskild tid som stundar varje år, när julen står för dörren med allt gott man ger och får. För vad slår en juldagsmorgon eller uppesittarkväll, eller julaftonens stämning som är särskilt speciell. När granen väl är pyntad och alla ljus är tända – då känns det nästan magiskt, som om vad som helst kan hända.

Ända sedan Security Solution tecknade ramavtal med Göteborgs Universitet som externt Dataskyddsombud har vårt DSO-team sett fram emot detta samarbete. Detta ramavtal som Dataskyddsombud löper inklusive optioner över fyra år och vi ser fram emot att få stötta GU i flera intressanta frågeställningar under denna tidsperiod.

Göteborgs Universitet lärosäte är ett av Sveriges främsta och har sina rötter i Göteborgs högskola som invigdes 1891. Universitetet har åtta fakulteter, 53 500 studenter, varav drygt 29 000 helårsstudenter, och 6 500 anställda.

Freya har precis avslutat en masterexamen i statsvetenskap vid Lunds universitet där hon fokuserat på såväl nationella som internationella säkerhetspolitiska frågor. Inom ramen för sin utbildning har Freya fått praktiska erfarenheter från statligt arbete från Utrikesdepartementet och arbetat mycket med analyser av internationella rapporter satt i en svensk kontext.

Security Solution är stolta att presentera Freya som vår nya managementkonsult för säkerhetsskydd, informationssäkerhet och GDPR, samt medlem i vårt DSO-team.

I samband med att Oskarshamns kärnkraftverk uppdaterar sin användarutbildning inom informationssäkerhet föll valet på Security Solutions Information Security Awareness (ISA) utbildning. Den uppdaterade utbildningen riktar sig mot slutanvändare och ska ge grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och höja OKGs säkerhetsmedvetande. Utbildningen är en interaktiv e-utbildning med scenarion baserade på Svensk Standard för informationssäkerhet och innehåller anpassat innehåll i form av filmer, texter och ett antal testfrågor i samband med respektive avsnitt.

OKG är en leverantör av fossilfri el - framställd via kärnkraft. Företaget med sina knappt 600 anställda, ligger på Simpevarpshalvön ungefär tre mil norr om Oskarshamn. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3.

Security Solution bistår Värnamoföretaget IDATA i ett projekt som syftar till att ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet som bygger på ISO/IEC 27000-serien.

Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet och fungerar som ett verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner. Ett ledningssystem är också ett stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet.

Ett ledningssystem kan ha olika inriktningar såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller informationssäkerhet. Beroende på ledningssystemets inriktning beskriver det olika förbättringsområden för att utveckla verksamheter och att nå uppsatta mål. Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i olika verksamheter.

Det är med glädje vi kan meddela att vi har vunnit ytterligare ett ramavtal, denna gång med Region Västerbotten. Detta ramavtal är bland annat inom Informationssäkerhet och löper över 2+2 år. Vi ser fram emot att få göra flera spännande uppdrag en bit ifrån vår egen geografiska placering, nu när det nya normala börjar infinna sig och distansarbete är i många fall att föredra.

Region Västerbottens uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Regionen erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Alla vi på Security Solution vill passa på att önska er en trevlig och härlig sommar. Hoppas ni får njuta av riktigt fina sommardagar med sol, bad och jordgubbar så klart!

Security Solution har ett samarbete med Södertälje kommun som sträcker sig många år tillbaka. Från 2017 och framåt har vi stöttat i deras GDPR-resa och har även haft rollen som Dataskyddsombud (DSO) för kommunen. Nu tar vi på oss rollen som DSO för hela koncernen, och då tillkommer även de kommunala bolagen inom Telgekoncernen. Security Solutions DSO-Team ser med tillförsikt fram emot detta utökade samarbete.

Uppdraget som Dataskyddsombud innebär att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs inom verksamheten genom att vara en rådgivande och granskande funktion. Arbetet med Dataskyddsförordningen är något som bör ske löpande då förändringar i verksamheter kan innebära nya krav. Security Solutions DSO-team har lång erfarenhet av vad det kan innebära för en verksamhet och kan bistå med anpassade analyser för att säkra systematik och efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Security Solution bistår i arbetet med dataskydd och GDPR för Framtidenkoncernen i Göteborg. Uppdraget omfattar bland annat att samordna arbetet med konsekvens- och riskbedömningar, och utreda och råda i gemensamma frågeställningar inom dataskydd.

Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetskoncerner och har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Koncernen omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.

Security Solution har inlett samarbete med Papyrus Sverige AB för att stödja i genomförandet av en konsekvensbedömning av Google Analytics. Security Solution har utvecklat och etablerat en gedigen metod och arbetssätt för att genomföra konsekvensbedömningar och riskanalyser i enlighet med GDPR, samt för bedömning av tredjelandsöverföringar.

Från att enbart ha varit en pappersgrossist under namnet Pappersgruppen har Papyrus utvecklats till att förse även industri- & service- företag med alla typer av förbrukningsvaror. Idag är Papyrus ett av Europas ledande serviceföretag för papper, emballage och förbrukningsvaror.