Marcus Broman är den första konsulten hos Security Solution som tar Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E). Fler av våra konsulter kommer att certifieringas inom dataskydd i höst. Vi ser ett behov bland våra kunder inom dataskydd att anlita kvalificerade konsulter. Certifieringar innebär en verifierbart hög kvalitet. Satsningen innebär även certifieringar för dataskydd om teknik och organisation.

CIPP/E utfärdas av International Association of Privacy Professionals (IAPP), som är världens främsta organisation för internationellt erkända integritets- och dataskyddscertifieringar. Organisationen grundades år 2000 och är en oberoende icke vinstdrivande organisation som definierar, stödjer och förbättrar professionella inom dataskydd globalt.

Mer information om IAPP finns på www.iapp.org.

En nyhet i den nya dataskyddsförordningen är att det finns krav på att företag och myndighet ska ha ett dataskyddsombud I Södertälje kommun är Security Solution utsedd i rollen som dataskyddsombud och kommer att medverka till att kommunen följer Dataskyddsförordningen.                                    

Det innebär bland annat att:

  • granska hur kommunen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att kommunen tillämpar principerna i Dataskyddsförordningen om transparens, ändamålsbegränsning, uppgifts- och lagringsminimering, korrekthet, konfidentialitet och riktighet
  • informera och ge råd inom kommunen

Vi kommer också att:

  • ge råd vid risk- och konsekvensbedömningar
  • samarbeta med datainspektionen
  • vara kontaktperson för medborgare och medarbetare
  • vara delaktiga vid inspektion
  • medverka med bedömningar vid personuppgiftsincidenter

En nyhet i den nya dataskyddsförordningen är att det finns krav på att företag och myndighet ska ha ett dataskyddsombud. IDATA, som erbjuder kunder i Sverige tjänster för hantering, arkivering och distribution av dokument i digital form, har anlitat Security Solution som dataskyddsombud och vi kommer att medverka till att IDATA följer Dataskyddsförordningen.

Det innebär bland annat att Security Solution kommer att granska hur IDATA behandlar personuppgifter, kontrollera tillämpningen av principerna i Dataskyddsförordningen om transparens, ändamålsbegränsning, uppgifts- och lagringsminimering, korrekthet, konfidentialitet och riktighet.

Security Solution hjälper Robert Dicksons Stiftelse så att dom har en förberedelse inför den nya dataskyddsförordningen. 
- Det känns bra att arbeta med Security Solutions GDPR-specialister i detta säkerställande som har stor erfarenhet av många liknade uppdrag, säger Robert Dicksons Stiftelse.

Security Solution genomför säkerhetsgranskning av app för mobilt arbetssätt för verksamhet inom Göteborgs Stad.
Som en del av Stadens säkerhetsarbete granskas appen i förhållande till informationssäkerhetskrav och Stadens styrande dokument inför ett kommande införande.

Security Solution har inlett ett samarbete med juristen Lina Hjorter angående frågor som främst rör informationssäkerhet och personuppgiftshantering. Lina har de senaste åren varit verksam som konsult och hjälpt kunder med GDPR och informationssäkerhet på bl a Atea och Transcendent Group. På sin fritid ägnar sig Lina gärna åt utomhusaktiviteter i form av kajakpaddling eller skidor.

Efter att ha drivit sitt analysarbete i några år utan systemstöd har nu Götene Kommun beslutat sig att återaktivera sin RISKsolution-licens.
- Det är alltid roligt att få en sådan bekräftelse på att vi ligger helt rätt i tiden med våra analysprodukter, säger Security Solutions säljansvarige Erik Norrström.

Företaget som anlitat Security Solution som GDPR-rådgivare i Värnamo är IDATA. IDATA erbjuder kunder i Sverige tjänster för hantering, arkivering och distribution av dokument i digital form. Vår jurist är just nu anlitad för att säkerställa att de personuppgiftsbiträdesavtal IDATA ingår framöver uppfyller de krav som ställs i och med dataskyddsförordningens ikraftträdande. ...

- Vi ser fram emot samarbetet med Benify som med sitt internationella synsätt på analysarbete kommer att ytterligare förbättra vår analysplattform uSecure, säger Anders Möller VD i Security Solution. 
Benify är idag ett av de ledande bolagen inom förmåner och ersättning då flera av världens största arbetsgivare använder deras smarta förmånsportal.