Vi har utökat sitt samarbete med Göteborgs Spårvägar i syfte att implementera en enhetlig riskhanteringsprocess. Uppdraget omfattar bl.a. genomgång av styrande dokument, metoder och utbildning inom området. Göteborgs Spårvägar är ett kommunalägt bolag och har varit en del av staden i över 130 år. De är en av de större aktörerna i Göteborgs lokaltrafik med målet att göra kollekt ...