Vi har blivit anlitade som projektledare och driva delprojekt GDPR för IT-divisionen inom Schenker. Det innebär att stötta vid planering och genomförande av föreslagna åtgärder inom ramen för det stora GDPR-projektet som Schenker driver i hela det skandinaviska klustret.

I syfte att stärka Nynäshamns Kommuns Krisledning samarbetar Security Solution med Svensk Krisledning i Everbridge-koncernen. Då kommuner är ålagda att hantera eventuella kriser på lokal nivå säkerhetsställer Nynäshamn sin krisledningsförmåga genom utbildningar och övningsverksamhet. Under hösten 2017 genomfördes två krisledningsutbildningar och samarbetet fortskrider under 2018.

Marcus Broman och Camilla Croneld, från Security Solutions GDPR-team, föreläser för 200 chefer i Södertälje kommun om konsekvenserna av den nya lagstiftningen. De informerar även om hur GDPR-införandet kommer att ske i kommunen fram till 25 maj 2018 då den nya förordningen träder i kraft.

Vi har glädjen att få stötta Västerås kommun i deras riskhanteringsarbete de närmaste två åren. Som analysledare och riskspecialister kommer vi tillsammans med kommunens säkerhetsstrateger driva riskprocesserna framåt. Västerås har en tillförlitlig riskhanteringsprocess som de arbetar efter och vi på Security Solution kommer att ha rollen som konsultstöd i samband med rådgivning, riskinsamling, workshop och vid införande av nytt systemstöd för riskhantering.

Syftet med IT-säkerhetsgranskning är att identifiera om det finns brister när vi jämför nuläge mot säkerhetspolicys börläge. Detta görs för att verksamheters mest kritiska aspekter skall kunna skyddas. Security Solution har på uppdrag av internrevisionen på Göteborgs Universitet genomfört en uppföljningsgranskning på IT-säkerheten. Det är roligt att få fortsatt förtroende av Göteborgs Universitet i dessa viktiga revisionsarbeten.

Vi är glada att meddela vårt nya kontrakt med Trafikverket avseende Specialister med inriktning samhällssäkerhet. Detta avtal löper över en period på fem år.
    – Det är alltid fantastiskt roligt att få vinna ett avtal med en så här intressant aktör med så många spännande projekt, säger Anders Möller VD, för Security Solution.

Ett stort tack till alla som kom och besökte oss på Svenska Mässan, SÄKERHET, förra veckan. Det blev många spännande möten där vi fick berätta om våra nya produkter ISA och uSecure. Tack också till våra duktiga föreläsare Anders Möller och Camilla Croneld som föreläste om nyttan med riskhantering, hur du får kontroll över ditt analysarbete samt vikten av en välordnad krishantering med exempel och erfarenheter från Europa och Europol.

ISA Interactive Security Awareness är en interaktiv utbildning som består av scenarion baserade på Svensk Standard för informationssäkerhet som visuellt kommuniceras och kan anpassas efter din organisation. Tester på samtliga utbildningsmoment genomförs direkt i utbildningen och resultatet kan skrivas ut efter genomförd utbildning.

uSecure är en webbaserad analysplattform, där du samlar dina analyser på ett ställe och får en totalbild över dina analyser. Analysstödet är användarvänligt och effektivt då du efter genomförd analys kan du generera ut färdiga analysrapporter och åtgärdsplaner.

Nu är våran fina monter klar inför SÄKERHET, Svenska Mässan, i morgon! Vi hoppas ni kommer förbi och pratar med oss, välkomna!

För att möta efterfrågan av implementering av Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, beslutade Security Solution Scandinavia redan i början av 2017, att starta upp ett eget GDPR Team. I dagsläget projektleder vi fem olika GDPR projekt och känner att vi har arbetat upp en bra struktur att arbeta efter.

Med vår metod vägleder vi dig under hela införandeprojektet från förstudie, kartläggning, riskanalys, åtgärdsförslag, implementation och uppföljning.

Våra erfarna projektledare verkar som länk mellan juridik och teknik för att navigera både verksamhet och IT till lagefterlevnad. Beroende på behov och nuläge anpassas projektet efter din organisation.

Vi hjälper dig med GDPR-införandet!

Kontakta oss!
Tel: 031 – 98 90 00 
Mail: info@securitysolution.se