Security Solution har fått i uppdrag att bistå Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR) med en konsekvensbedömning rörande ny teknik. Hur nya tekniska lösningar påverkar en verksamhets behandling av personuppgifter är viktigt att klargöra för att bibehålla efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Genom en konsekvensbedömning kan verksamheter bl.a. tydliggöra de risker som ny teknik kan innebära och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att minimera riskerna. Vi ser fram emot att tillsammans med LSR möjliggöra ett tryggt införande av ny teknik i enlighet med dataskyddsförordningen.