Security Solution har inlett ett nytt uppdrag med förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad. Vi skall uppdatera och aktualisera ett heltäckande och gemensamt personuppgiftsregister i enlighet med dataskyddsförordningen, samt genomföra kunskapshöjande insatser inom GDPR för personalen.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela Göteborg stads räkning samt ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.