Lunds Kommun ska införa Office 365 och Security Solution har fått förtroendet att genomföra en konsekvensbedömning i samband med detta. Genom att identifiera risker och sårbarheter kan kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på ett säkert sätt kunna implementera sitt nya IT-stöd i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

Eftersom Office 365 ska införas i samtliga verksamheter innebär det omfattande analyser och strukturerade workshops.
I dessa föränderliga tider är det då en självklarhet för Security Solution att kunna erbjuda flexibelt arbetssätt för att underlätta samverkan med kommunen.

 

Office 365 är en molnbaserad digital plattform som förser kommunens medarbetare med en verktygslåda för bättre och effektivare kommunikation, samarbete och mobilitet.