Partille kommun driver ett projekt som syftar till att ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet som bygger på standarderna ISO/IEC 27001 och ISO 27002. Security Solution har fått i uppdrag att bistå kommunens förvaltningar i detta arbete både operativt och rådgivande.

Vad är ett ledningssystem? Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet. Det fungerar som ett verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Vidare kan det beskrivas som en organisations policy, mål, processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier och uppföljning. Ett ledningssystem kan ha olika inriktningar såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller informationssäkerhet. Beroende på ledningssystemets inriktning beskriver det hur verksamheten ständigt förbättrar och justerar för att möta uppsatta mål. Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter.

Security Solution ser fram emot att bistå Partille kommun i detta viktiga arbete.