Visit Lund är ett nytt bolag i Lunds kommun som startade i maj 2020. Visit Lunds uppgift är bland annat att värva, utveckla och genomföra evenemang, marknadsföra Lund, och koordinera samverkan mellan operatörer och anläggningar för möten och evenemang i kommunen.

Som nytt bolag behöver de kartlägga sina personuppgiftsbehandlingar och föra ett PU-register i enlighet med dataskyddsförordningen. Security Solution hjälper till att strukturera upp arbetet, påvisar effektiva tillvägagångssätt som stöd vid kartläggningen, samt tar fram en tydlig handlingsplan för fortsatt arbete.