Security Solution bistår i arbetet med dataskydd och GDPR för Framtidenkoncernen i Göteborg. Uppdraget omfattar bland annat att samordna arbetet med konsekvens- och riskbedömningar, och utreda och råda i gemensamma frågeställningar inom dataskydd.

Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetskoncerner och har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Koncernen omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Framtidenkoncernen skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum.