Security Solution har den glada nyheten att kunna meddela att vi har fått förnyat förtroende och tecknat ramavtal med Göteborgs Stad. Att bli ramavtalsleverantör innebär att vi nu fortsätter vårt långsiktigt arbete med Göteborgs Stad som kund, och vi är stolta över att få bidra med vår kompetens. Ramavtalet sträcker sig över fyra år och innefattar uppdrag inom informationssäkerhet, dataskydd samt IT-säkerhet. Vi ser fram emot fortsatta intressanta och roliga uppdrag hos Göteborg Stad!

"Vi har haft ett bra samarbete med Intraservice, förvaltningar, bolag och förbund genom åren och det är väldigt inspirerande att nu få möjlighet att fortsätta denna resa framöver." - Anders Möller, VD