Security Solution har glädjen att meddela att vi har fått rollen som informationssäkerhetsansvarig för Region Östergötland i ett övergripande strategiskt uppdrag. Som informationssäkerhetsansvarig (CISO) jobbar vi tillsammans med dataskyddsorganisationen, dataskyddsombudet och IT-säkerhetsavdelningen för att öka IT- och informationssäkerheten och borga för ett högt integritetsskydd för regionens invånare.

Region Östergötland ansvarar för hälso-och sjukvård inkluderat tandvård för ca 470 000 invånare i Östergötlands län. Länet består av 13 kommuner och där finns 3 större sjukhus där det ges högspecialiserad vård och bedrivs forskning. Regionen ansvarar också för strategisk utveckling i länet och står för allmänna kommunikationer samt bedriver kulturell verksamhet.