Security Solution har fått i uppdrag att vara tillförordnad informationssäkerhetssamordnare på Göteborgs universitet. Vi kommer ansvara för det dagliga säkerhetsarbetet med särskilt fokus på utveckling av styrande dokument och andra regelverk. Dessutom kommer vi vara stöd vid internutbildningar avseende säkerhet. ...

I en artikel, publicerad på MSBs hemsida, skriver MSB att de har tagit fram en rapport i syfte att stärka samhällets informationssäkerhet. I rapporten "En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015" ger dom sin syn på detta. MSB har genomfört en enkätundersökning samt en fördjupad analys av enkätresultatet. Analysen visar på stora bristområden inom informationssäkerhe ...