Från och med den 13 mars har Security Solution förstärkts med Marcus Broman, konsult inom informationssäkerhet. Marcus har över 20 års erfarenhet inom informationssäkerhet och IT-branschen. Han har utformat policyer, rutiner, instruktioner och ramverk, främst i enlighet med ISO/IEC 27000-serien, inom informations- och IT-säkerhetsområdet samt varit beställare av revisionsuppdra ...

Security Solution är ett av fyra utvalda företag som Västerås Stad har valt att teckna avtal med inom riskhantering, kontinuitetshantering och krisberedskap. Avtalet löper på 2 + 2 år och vi ser fram emot att detta långa samarbete skall ge oss många intressanta uppdrag. ...

Under en tvådagarsutbildning får eleverna på Mittuniversitetet lära sig riskhanteringsprocessen med hjälp av vårt specialistverktyg RISKsolution. Vi går igenom förarbetet då en riskanalys ska genomföras med en tydlig avgränsning. Vidare upprättar vi även en verksamhetsbeskrivning samt genomför en fullständig risk- och sårbarhetsanalys med kostnadsnytta och handlingsplan. ...