Södertälje kommun har ett av Sveriges bästa dricksvatten, något som Södertäljeborna kan var stolta över. Södertälje kommun försörjs med infiltrerat grundvatten, som hämtas från Mälaren och pumpas upp till Malmsjöåsen för att sedan filtreras genom åsen och blandas med det naturliga grundvattnet. Därefter förs vattnet till vattenverket i Djupdal för slutbehandling. I Djupdal genomförs de kvalitetskontroller som behövs innan vattnet går ut till konsumenterna.

Just nu genomför Security Solution Scandinavia AB ett antal risk- och kostnadsnyttoanalyser för Telge Nät VA gällande den förväntade ökningen av kapacitet på dricksvattenproduktion i Södertälje kommun, som Djupdals vattenverk ska förhålla sig till och kunna leverera i framtiden. Våra analyser leder fram till ett av de beslutsunderlag som kommer ligga till grund för vilken strategi Södertälje kommun kommer att välja framöver.