Vi på Security Solution hjälper nu Göteborgs stad med bland annat deras fortsatta arbete med Risk- & sårbarhetsanalyser och Konsekvensbedömningar. Där en utav våra managementkonsulter med expertis inom IT-säkerhet, Informationssäkerhet och GDPR hjälper dem i detta ständigt viktiga område.