Nytt år och nytt besök till Mittuniversitetet i Östersund, där vår VD Anders Möller gjorde sitt 9:e återbesök och höll en utbildning för studenterna på det 3-åriga Risk- och krishanteringsprogrammet. En bred utbildning som syftar till att ge kunskap för att kunna arbeta förebyggande med risker, inför kommande kriser samt organisera och leda vid och efter kriser & katastrofer.

Anders, ”jag ser alltid fram emot att åka upp till Östersund för att träffa engagerade studenter och föreläsa om riskhantering. Jag tycker också att Mittuniversitets har en mycket professionell inställning till Risk- och Krisutbildning.”