När: Måndag 3 juni

Tid: 13.00-14.00

Anmälan: https://www.aderian.se/event/webinar-om-nis2-direktivet-den-nya-cybersakerhetslagen

 

Security Solution kommer tillsammans med Zelly att leda ett webbinar som anordnas av Aderian Group om NIS 2-direktivet, som träder i kraft i oktober 2024. Vi kommer att gå igenom vad NIS 2 innebär och hur det skiljer sig från dess föregångare, NIS 1. Webbinariet kommer att utforska vad organisationer behöver fokusera på i sina cybersäkerhetsstrategier och vilka överväganden som krävs för att förbereda sig för de kommande förändringarna. Från att identifiera berörda parter till att ta de första stegen mot efterlevnad, ger vi den vägledning som behövs för att säkerställa en smidig övergång till NIS 2 och förbättra din cybersäkerhet.