Security Solution får förnyat förtroende med att stödja Västra Götalandsregionen i införandet av gemensam vårdinformationsmiljö (program Millennium) inom områdena informationssäkerhet och dataskydd.

Program Millennium är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram och en av Västra Götalandsregionens övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården.

Västra Götalandsregionen ansvarar för en bra sjukvård som skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.