Robert Dicksons stiftelse är en av de äldsta bostadsstiftelserna i Sverige och de vill säkerställa att nyare lagkrav efterlevs löpande. I Security Solutions uppdrag ingår det att årligen säkerställa att stiftelsen arbetar enligt de krav som framgår i dataskyddsförordningen. Detta görs bland annat genom inventering av PUB-avtal samt kartläggning av behovet för tröskelanalyser och konsekvensanalyser.

Arbete med Dataskyddsförordningen är något som bör ske löpande då förändringar i verksamheter kan innebära nya krav. Security Solutions DSO-team har lång erfarenhet av vad det kan innebära för en verksamhet och kan bistå med anpassade analyser för att säkra systematik och efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Security Solutions arbetar i ett DSO-team då rollen som dataskyddsombud kräver kunskap och erfarenhet inom en rad olika områden såsom till exempel informationssäkerhet, juridik och IT-säkerhet. Genom ett nära samarbete inom DSO-teamet kan Security Solution säkra hög kompetens för kunden inom samtliga områden som berörs av dataskyddsförordningen.