Avtalet med Karlskrona kommun löper på 2 + 2 år och ger Security Solution förtroendet som huvudleverantör att leverera tjänster inom Kris och Risk.

– Det är alltid fantastiskt roligt att vinna en sådan här upphandling. Vi ser alla fram emot att i enlighet med vårt varumärke genomföra kompetenta leveranser inom givna tidsramar, säger Anders Möller VD, för Security Solution.