Pages sitting at level 1 or 2 on your website content structure can be setup to display subpage listings.

Pages that sit below this page are listed below.

Konsekvensbedömning på Microsoft 365

Bakgrund: Efter Schrems 2-domen i juli 2020 skapades ett osäkert rättsläge gällande användandet av amerikanska molntjänster. Samtidigt pågick Covid-19 pandemin och kommuner efterfrågade ett effektivt och fungerande verksamhetsstöd som möjliggjorde distansarbete och utökade samarbetsmöjligheter.   Ge ...

Analys av tredjelandsöverföring gällande Microsoft 365

Bakgrund: Schrems 2 domen i juli 2020 bidrog till ett osäkert rättsläge gällande tredjelandsöverföringar till USA. Inom ramen för konsekvensbedömning av Microsoft 365 efterfrågades en analys av tredjelandsöverföring till USA.   Genomförande: Security Solution har genom en gedigen analys av USA som r ...

Införandet av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

Bakgrund: Efter att flertalet upphandlingar krävt ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, eller ett LIS, såg företaget ett behov av att införa detta för att vara marknadsledande inom sitt område. Security Solution anlitades för att stötta och vägleda i arbetet med införandet av ett ledningssys ...